Is een proefbeding in een arbe...

Is een proefbeding in een arbeidsovereenkomst altijd geldig? (deel 1)

U vraag het zich misschien af.
Stel, u bent een week in dienst bij uw nieuwe werkgever en plots wordt er u gevraagd om een document te ondertekenen dat u instemt met een proefperiode.

Kan dit zomaar?

Een geldig proefbeding moet voldoen aan een aantal strikte vormvereisten:

Het proefbeding moet schriftelijk worden opgesteld.
Gewoonlijk gebeurt dit door een clausule in te voeren in de arbeidsovereenkomst.
Mondelinge proefbedingen zijn dus absoluut uit den boze.

Het beding moet individueel voor elke werknemer worden vastgelegd.
Een clausule in het arbeidsreglement die voor iedereen telt is dus niet geldig.

Het beding moet ondertekend zijn ten laatste op het ogenblik van de indiensttreding van de werknemer.
Een week na uw indiensttreding kan u dus geen geldig proefbeding meer afsluiten.

Het proefbeding moet nauwkeurig de duur ervan vermelden.
Indien geen enkele duur is vermeld, dan wordt de proeftijd vastgesteld op de minimumduur.

Een proefbeding dat niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden is nietig.
De arbeidsovereenkomst zelf blijft wel bestaan.

In een volgende bijdrage kan u meer lezen over de maximumduurtijd van het proefbeding.