Is een proefbeding in een arbe...

Is een proefbeding in een arbeidsovereenkomst altijd geldig? (deel 2)

Vorige keer hadden we het al over de vereisten waaraan aan proefbeding moet voldoen om geldig te zijn.

Vandaag nemen we de duurtijd van het proefbeding onder de loep.

De duur van de proefperiode verschilt naargelang u een arbeider- of bediendenstatuut hebt.

De duur van het proefbeding van een arbeider ligt tussen de 7 (minimum) en 14 dagen (maximum).
Indien u een arbeidsovereenkomst zou hebben waarin een proefbeding is opgenomen dat langer is dan 14 dagen dan wordt dit herleid tot 7 dagen (minimum).

Ingeval van ziekte of verlof wordt de proefperiode wel verlengd met het aantal dagen van uw aanwezigheid. Deze verlenging is voor arbeiders echter beperkt tot maximaal 7 dagen.

Als u een arbeidsovereenkomst voor bedienden hebt ondertekend dan is de duurtijd van het proefbeding verschillend.
De proefperiode voor een bediende ligt tussen de 1 en 6 maanden en 1 en 12 maanden (naargelang uw jaarloon al dan niet hoger ligt dan 35.638 € – brutojaarloon van toepassing sinds 1 januari 2009).

Ook hier wordt de proeftijd verlengd met het aantal dagen van ziekte of aanwezigheid (zonder maximum).