Kakkerlakken en onbewoonbaarhe...

Kakkerlakken en onbewoonbaarheid van het gehuurde

Een dossier in verband met kakkerlakken werd voorgelegd aan de Vrederechter van het 1e kanton te Leuven waar deze bij vonnis als volgt beslist:

De aanwezigheid van kakkerlakken werd door de Vrederechter beschouwd als zijnde strijdig met art 2 van de woninghuurwet waarin wordt bepaald dat het gehuurde goed moet beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

De elementaire vereiste van gezondheid betekent dat de woning vrij van ongedierte dient te zijn.

In casu achtte de Vrederechter de aanwezigheid van kakkerlakken bewezen en de inbreuk op art 2 bewezen.

De Vrederechter kende een schadevergoeding wegens mindergenot toe dat in billijkheid werd geraamd op € 100/maand.