Kan een overeenkomst EOT later...

Kan een overeenkomst EOT later nog aangevochten worden?

Vooraleer een echtscheiding door onderlinge toestemming wordt uitgesproken, zijn er enkele maanden voorbij gegaan.

Men gaat er dan ook vanuit dat beide partijen de nodige tijd hebben gehad om advies in te winnen en na te denken over de gevolgen van zulke echtscheiding en de overeenkomst die men heeft afgesloten.

Het is bijgevolg niet vanzelfsprekend  om een zulke overeenkomst echtscheiding door onderlinge toestemming aan te vechten.

Bij arrest van het Hof van Cassatie dd. 09/11/2012 wordt bevestigd dat zulke overeenkomst echtscheiding door onderlinge toestemming kan worden aangevochten op grond van gekwalificeerde benadeling.

Hof van Cassatie – 9 november 2012
(samenvatting)
Een regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming blijft zoals iedere vermogensrechtelijke overeenkomst onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht. Een dergelijke overeenkomst kan, ook al wordt zij gekwalificeerd als een dading, worden aangevochten op grond van gekwalificeerde benadeling, dit is de benadeling die bestaat uit een manifeste wanverhouding tussen de wederzijds bedongen prestaties en die het gevolg is van het misbruik van de ene partij van de zwakke positie van de andere.