Kan ik alleen een lening aanga...

Kan ik alleen een lening aangaan tijdens de echtscheidingsprocedure?

Kan ik tijdens de echtscheidingsprocedure een lening aangaan ten einde een huis aan te kopen zonder toestemming van mijn toekomstige ex-echtgeno(o)t(e)?

Wanneer een echtscheidingsprocedure werd opgestart, maar de echtscheiding nog niet officieel is, kan een echtgenoot in principe geen dergelijke handeling stellen zonder toestemming van de andere echtgenoot.

Artikel 1420 Burgerlijk Wetboek biedt hier echter een oplossing.

Dit artikel stelt: “Indien een echtgenoot zonder wettige reden weigert toestemming te geven of indien hij in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven, kan de andere echtgenoot zich door de rechtbank van eerste aanleg laten machtigen om een van de handelingen genoemd in de artikel 1417, tweede lid, 1418 en 1419, alleen te verrichten”.

Overeenkomstig dit artikel kan een echtgenoot tijdens de echtscheidingsprocedure machtiging verkrijgen van de rechter om onder meer alleen een lening af te sluiten en een notariële akte te ondertekenen ten einde een huis aan te kopen, niettegenstaande de echtscheiding nog niet definitief is.