Kan men een voorschot vragen i...

Kan men een voorschot vragen in een procedure vereffening en verdeling?

Het komt vaak voor dat in het kader van een echtscheiding de vroegere gezinswoning reeds werd verkocht.

De opbrengst van de verkoop van de woning blijft evenwel geblokkeerd bij de notaris in afwachting van de volledige vereffening en verdeling.

Daar zulke procedure vereffening en verdeling nog steeds lang kan aanslepen, kan dit voor ongenoegen en zelfs financiële problemen bij partijen zorgen.

Er bestaat dan ook de mogelijkheid voor partijen om een voorschot te vragen op het deel dat hen uiteindelijk zal toekomen.

Hierbij dient men in acht te nemen dat het uitbetalen van zulk voorschot niet tot gevolg mag hebben dat de rechten van partijen op een definitieve en onherstelbare wijze worden aangetast.

Partijen dienen evenwel allen akkoord te gaan met het uitbetalen van zulk voorschot. Bij gebreke aan akkoord dient men zich te richten tot de rechtbank.

Dit geldt niet alleen in vereffening en verdeling na een echtscheiding, maar evenzeer in andere procedures waarbij vereffend en verdeeld moet worden.