Kantoor in de pers: ziekenhuis...

Kantoor in de pers: ziekenhuis in agrarisch gebied – RUP werd vernietigd

Per arrest van 26 januari 2024 vernietigde de Raad van State (Arresten met nummer 258.615 en nummer 258.617) het RUP dat voorzag in een nieuw ziekenhuis in Sint Niklaas.

De nieuwe locatie die voor dit ziekenhuis gekozen werd lag buiten de stad, de locatie is (voorlopig) enkel bereikbaar met de wagen. Bovendien koos het ziekenhuis en de gemeente voor een locatie die herbevestigd agrarisch gebied uitmaakte, hetgeen duidelijk afwijkt van de normale gang van zaken. Dit alles terwijl er door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorzien was dat het ziekenhuis centraal gelegen diende te blijven. Het kiezen van een centrale locatie voor kernfuncties zorgt immers voor een goede bereikbaarheid voor patiënten en personeel, alsook voor een kwalitatieve verdichting.

Hoewel er door verschillende organisaties en omwonenden tijdens het openbaar onderzoek werd gewezen op de problemen met de nieuwe locatie werd hiermee op geen enkele wijze rekening gehouden. Zowel door cliënten als door omwonenden werden bijgevolg verzoekschriften tot vernietiging ingediend, waardoor er gelijktijdig twee zaken aanhangig waren. Ons kantoor stond in deze zaak een milieuvereniging en een lokaal actiecomité bij.

De Raad van State oordeelde dat er niet voldoende aandacht werd voorzien voor de bereikbaarheid en het mobiliteitsaspect en bovendien niet op geldige wijze werd afgeweken van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, dat voorziet immers dat essentiële functies zoals een ziekenhuis in het centrum zouden blijven.

U kan het artikel van VRT NWS hier raadplegen. Alsook de artikelen van HLN en Het Nieuwsblad.

Indien u als omwonende of organisatie geconfronteerd wordt met grote ontwikkelingsprojecten in uw buurt kan u terecht bij ons kantoor voor advies. U kan ons steeds contacteren voor een afspraak, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be dan wel telefonisch op nummer +32 16 30 14 40.