Kantoor in de pers

Kantoor in de pers

Zoals door het VRT nieuws bekendgemaakt werd door ons kantoor een dagvaarding uitgebracht tegen de Vlaamse regering, vertegenwoordigd door de minister-president en dit op verzoek van een aantal non gouvernementele organisaties.

De vordering betreft de uitvoer van militair materiaal met name onderdelen van het A400M- vliegtuig dat door de eindgebruiker Turkije gebruikt wordt in Libië in strijd met het sinds 2011 door de VN bij resolutie 1970 van 26 februari 2011 ingestelde wapenembargo.

In strijd met dit embargo levert Turkije wapens en huurlingen aan één van de strijdende partijen, de Regering van het Nationaal Akkoord (Government of National Accord – GNA), en is het ook zelf militair actief betrokken bij de gevechtsoperaties.

In het rapport S/2021/229 van het VN Panel of Experts on Libya, dat aangesteld is door de VN Veiligheidsraad om de naleving van het geldende wapenembargo op basis van resolutie 1970 te onderzoeken, wordt een uitgebreide lijst gegeven van overtredingen begaan door Turkije. Die overtredingen gaan van het zenden van diverse wapensystemen en huurlingen tot de inzet van Turkse militairen in ondersteuning van één van de partijen. Daarbij wordt ook uitgebreid het transportvliegtuig A400M ingezet.

Het rapport spreekt van minstens 34 vluchten in 2020 en bestempelt die vluchten op zich als een overtreding van het embargo.

Gezien er ook vanuit het Vlaams gewestonderdelen geleverd worden voor dit transportvliegtuig dat ingezet wordt in deze bloedige strijd wordt het wapenembargo ingesteld door de VN geschonden.

Daarom vorderen wij namens de verzoekende partijen het Vlaams gewest te verbieden op enigerlei wijze uitvoer van onderdelen van A400M met als eindgebruiker Turkije toe te staan én te veroordelen in alle lopende en toekomstige vergunningen met betrekking tot de A400M, een clausule op te nemen die stelt dat overbrenging of uitvoer verboden is als de eindgebruiker van het materiaal Turkije is en die de bestemmelingen van het materiaal verplicht om garanties te verstrekken met betrekking tot het niet-wederuitvoeren van het materiaal wanneer dit Turkije als eindgebruiker zou hebben,

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 1.000.000 EUR per inbreuk en dat vanaf de betekening van de tussen te komen beschikking.

Vlaamse regering voor rechtbank voor “wapenexport naar Turkije” | VRT NWS: nieuws