Kantoor in de pers – Kappen ...

Kantoor in de pers – Kappen van bomen studie

Ons kantoor mocht het voorbije jaar in opdracht van het departement Omgeving samen met de vzw BOS+, een studie uitwerken over het kappen van bomen buiten bos. Enerzijds werden de kenmerken van vergunningsaanvragen voor het kappen van bomen buiten bos in kaart gebracht: wie, waar, waarom. Anderzijds bestudeerde ons kantoor de zeer versnipperde regelgeving. Tot slot werden er ook aanbevelingen gedaan om deze regelgeving en de situatie op het terrein te verbeteren.

Begin 2023 werd het eindrapport van deze studie neergelegd.

Recent verschenen in de pers verschillende artikelen over deze studie, waaronder een artikel in Knack.

De artikels kan u hier nalezen: https://www.knack.be/nieuws/milieu/natuur/bomenkap-in-tuinen-iedereen-houdt-van-bomen-tot-ze-te-dichtbij-komen/#Echobox=1678994731-1 en https://vilt.be/nl/nieuws/lokale-besturen-staan-90-van-aanvragen-voor-kapvergunning-voor-bomen-toe

Indien u verdere vragen hebt over de regelgeving rond het kappen van bomen buiten bos kan u contact opnemen met ons kantoor op 016 30 14 40 of info@advocaten-leuven.be