Ik kocht een onroerend goed me...

Ik kocht een onroerend goed met verborgen gebreken, wat nu?

Iedereen die een onroerend goed aankoopt dient deze aankoop te onderwerpen aan een minimaal onderzoek.
Verkopers staan niet in voor zichtbare gebreken die kopers zelf hadden kunnen opmerken.
Zijn er zichtbare gebreken? Zijn er elementen die het goed ongeschikt maken tot gebruik?
Meld dit dan onmiddellijk aan uw verkoper.

Problematischer is de situatie waarin u een onroerend goed aankoopt, ogenschijnlijk vrij van enig gebrek.
Tot u na enige tijd merkt dat het huis aanzienlijke inherente defecten heeft die u niet kon achterhalen op het moment van de aankoop.
Vb. Verzwegen lekkages
Vb. Funderingsproblemen

Als koper kunt u wel degelijk de verkoper aanspreken, dit op basis van de vrijwaringsplicht van verborgen gebreken.

De vrijwaringsplicht van de verkoper geldt uitsluitend voor voldoende ernstige gebreken. Dit zijn enerzijds gebreken die het verkochte pand ongeschikt maken tot het gebruik waartoe u het had bestemd, en anderzijds gebreken die het gebruik zodanig verminderen dat u de woning niet of voor minder geld zou hebben gekocht.

Bovendien dient u als koper eveneens het bewijs te leveren dat het gebrek in het onroerend goed reeds aanwezig was op het moment van de verkoop.

Zodra het verborgen gebrek is vastgesteld hebt u als koper twee keuzes.
Ofwel geeft u als koper de woning terug en wordt de aankoopprijs terugbetaald, ofwel houdt u de woning en krijg u een deel van de prijs terug.

Welke piste u ook wenst te bewandelen, het is van belang dat u zo snel mogelijk actie onderneemt. De rechtsvordering op grond van verborgen gebreken moet door de koper immers worden ingesteld binnen een “korte termijn”.