Kunnen e-mailberichten gebruik...

Kunnen e-mailberichten gebruikt worden in een echtscheidingsprocedure?

Deel 2

De echtgenoot kan vertrouwelijke (liefdes-)brieven (of de moderne versie via e-mails) in de procedure gebruiken om aan te tonen dat verder samenleven onmogelijk is geworden, en dit voor zover deze briefwisseling op regelmatige wijze verkregen werd.

Het bewijs van onrechtmatige verkrijging is evenwel moeilijk te leveren.

Indien reeds een beslissing van de rechtbank is tussengekomen waarbij de echtgenoten gemachtigd worden om afzonderlijk te verblijven op aparte adressen, moeten de brieven, e-mails, … verkregen ná datum van deze uitspraak als onrechtmatig worden beschouwd.

Het binnendringen van een woning (of het gebruiken van sleutel van de elektronische brievenbus) waar de andere echtgenoot gemachtigd is om afzonderlijk te verblijven wordt immers gekwalificeerd als woonstschennis. De echtgenoot die woonstschennis pleegt om bewijsmateriaal te verkrijgen, verkrijgt dit bewijsmateriaal op onrechtmatige wijze.

Indien de echtgenoot aldus de e-mailberichten heeft gevonden ná de uitspraak van de machtiging tot afzonderlijk verblijf, kunnen deze niet gebruikt worden in de echtscheidingsprocedure.

Zie:

  • Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2de afd.) nr. 65097/01, 13 mei 2008 (N.N. ET T.A. / België) http://www.echr.coe.int
  • Cass. (1ek.) AR C.98.0364.N – C.98.0365.N, 27 januari 2000 (N./V.) http://www.cass.be
  • Antwerpen 21/04/2010, noot, T. Fam. 2011/9, p. 223