Kan een luchthaven worden uitg...

Kan een luchthaven worden uitgebreid door middel van de vereenvoudigde vergunningsprocedure?

In de buurt wonen van een grote of kleine luchthaven kan wel wat overlast met zich meebrengen. Daarom is de uitbreiding van een kleinere luchthaven vaak het onderwerp van heel wat controverse en gaat dergelijk idee vaak met bezwaren van buurtbewoners gepaard.

Een openbaar onderzoek is dan ook de uitgelezen kans voor omwonenden om hun bezorgdheden of tegenargumenten kenbaar te maken door middel van een bezwaar. Door het luisteren naar bezwaren kan de vergunningverlenende overheid een berekende en goed onderbouwde beslissing nemen.  Het maatschappelijk belang van een openbaar onderzoek en de mogelijkheid voor burgers om hun standpunt kenbaar te maken via een bezwaar kan dan ook niet onderschat worden.

Kan een luchthaven worden uitgebreid door middel van de vereenvoudigde vergunningsprocedure?[1] Deze belangrijke vraag werd uiteindelijk het scharnierpunt van een recente procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen.[2]

In casu werd er immers  gekozen om de vergunning te verlenen en om de behandeling van de aanvraag via de vereenvoudigde procedure te laten lopen, met als motivering dat de uitbreiding van de luchthaven slechts een beperkte verandering uitmaakte.

De Raad gaf de verzoekende partijen in casu echter gelijk en vernietigde de verleende vergunning.

Ten eerste stelde de Raad dat wanneer de bevoegde overheid in haar onderzoek merkt dat de vereenvoudigde procedure niet van toepassing kan zijn, zij verplicht is deze stop te zetten. Dit onderzoek uitstellen tot het einde van de beslissing over de omgevingsvergunning is niet zorgvuldig. De Raad verwijst hiervoor naar de “noodzaak van het openbaar onderzoek”.

Bovenstaande uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan dan ook significante gevolgen hebben voor de toekomst. Zo zal het moeilijk verdedigbaar zijn om bij uitbreidingen van de luchthavens van Deurne of Oostende alsnog voor de vereenvoudigde procedure te kiezen en zal er alleszins een voorafgaand onderzoek naar de correcte procedure moeten plaatsvinden.

Heb je bijkomende vragen over de vereenvoudigde vergunningsprocedure of een omgevingsvergunning voor een luchthaven, dan kan u ons steeds contacteren voor een afspraak, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be dan wel telefonisch op nummer +32 16 30 14 40.

[1] Artikel 17 OVD.

[2] RvVb-A-2122-0959 van 7 juli 2022.