Mag ik bij echtelijke moeilijk...

Mag ik bij echtelijke moeilijkheden de gezinswoning zomaar verlaten?

Als het moeilijk gaat in een huwelijk durft zich deze vraag al eens te stellen.

Ingevolge artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek zijn echtgenoten jegens elkaar tot samenwoning verplicht.
Verder zijn zij elkaar ook getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe echtscheidingswet op 1 september 2007 is de schuldloze echtscheiding een feit. Als u de gezinswoning verlaat zal u achteraf dus niet langer als schuldige echtgenoot worden beschouwd.

Toch denkt u beter nog altijd even goed na vooraleer u de gezinswoning verlaat.

In principe wendt u zich in geval van echtelijke moeilijkheden best tot de bevoegde Vrederechter met de vraag om de samenwoningsplicht (tijdelijk) op te heffen en desgevallend in de gezinswoning te mogen blijven of te mogen verlaten.

Als u toch op eigen houtje de gezinswoning verlaat riskeert u dat dit achteraf tijdens een procedure dringende en voorlopige maatregelen tegen u wordt gebruikt als u toch nog wenst terug te keren naar de gezinswoning.