Kan men een woning kopen tijde...

Kan men een woning kopen tijdens de echtscheidingsprocedure?

Een echtscheidingsprocedure betekent meestal dat minstens één van de echtgenoten een andere woning dient te zoeken om verblijven. Men gaat op zoek naar een huurwoning of men geeft er de voorkeur aan om een woning aan te kopen.

Maar is het wel mogelijk om een woning te kopen als men nog niet definitief gescheiden is?

Indien men gehuwd is onder het stelsel van scheiding van goederen kan men een woning aankopen zonder toestemming van de toekomstige ex-echtgenoot.

Is men evenwel gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van goederen, zal de toekomstige ex-echtgenoot nog steeds moeten tussenkomen in de aankoop van een woning. Overeenkomstig art. 1148 BW geldt immers dat toestemming van beide echtgenoten vereist voor onder meer de aankoop van onroerende goederen.

De medewerking van de toekomstige ex-echtgenoot is aldus noodzakelijk om een aankoop te realiseren. Er zal alsdan opgenomen worden in de akte dat de toekomstige ex-echtgenoot geen mede-eigenaar van het onroerend goed wenst te zijn. Van zodra de echtscheiding definitief is geworden, zal het onroerend goed met terugwerkende kracht een eigen goed van de koper-echtgenoot worden.

Voor zover de aankoop van het onroerend goed gefinancierd wordt met eigen gelden kan tevens opgenomen worden dat aankoop werd gedaan ten titel van wederbelegging. In dat geval staat onmiddellijk vast dat het onroerend goed een eigen goed is van de echtgenoot.

Indien de verstandhouding tussen de toekomstige ex-echtgenoten dermate ver te zoeken is, kan het aangewezen zijn om alsnog te wachten met de aankoop van een woning tot de echtscheiding definitief is geworden.

Graag staan we u bij om hierin de juiste beslissing te nemen. U kan steeds ons kantoor contacteren via info@advocaten-leuven.be of 016/301440.