Mijn handelsagentuurovereenkom...

Mijn handelsagentuurovereenkomst werd opgezegd! Wat zijn mijn rechten? (3)

De Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst is geen eenvoudige materie.

Niettemin hebben wij ingevolge verschillende procedures reeds de nodige expertise kunnen opbouwen.

Zo rondde ons kantoor met succes een principieel geschil opzichtens Hamburg Mannheimer (Consulting) met betrekking tot de uitwinningsvergoeding af. Het één en ander werd opgenomen in het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel dd. 12 juni 2008, bevestigd via het arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 24 maart 2010.

Voor verdere vragen of uitleg, kan u ons steeds contacteren.