Milieuvergunning gebaseerd op ...

Milieuvergunning gebaseerd op onwettig Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) vernietigd.

In een eerder artikel op deze website bespraken we reeds hoe het ontbreken van de watertoets heeft geleid tot de onwettigheid van het BPA ‘Katerstraat’ van de gemeente Nijlen.
(Zie: ‘Ontbreken van watertoets maakt Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) onwettig dd. 08.01.2010.’)

De Raad van State gaat nog een stap verder en heeft naar aanleiding van een verzoekschrift van ons kantoor nu ook de milieuvergunning die gebaseerd was op dit onwettig BPA ‘Katerstraat’ vernietigd.

De milieuvergunning in kwestie steunde volledig op de voorschriften van het BPA ‘Katerstraat’.

In haar arrest van 7 januari 2010 oordeelde de Raad van State bijgevolg dat aangezien het BPA ‘Katerstraat’ de rechtsgrond vormde voor de milieuvergunning, deze milieuvergunning eveneens moet worden vernietigd nu blijkt dat het BPA waarop ze gebaseerd is, onwettig is.

Hieruit blijkt nogmaals dat het ontbreken van de watertoets (ingevoerd door het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003) bij de opstelling of goedkeuring van een vergunning, een plan of een programma verstrekkende gevolgen heeft.