Moet er met het klimaat rekeni...

Moet er met het klimaat rekening worden gehouden bij het nemen van huidige beslissingen en vergunningen? Deel 1

De project-Mer-richtlijn

Het is inderdaad zo dat vandaag de dag er meer en meer de wens is om rekening te houden met het klimaat of de klimaatverandering in nieuwe aanvragen en projecten.

De vraag stelt zich dan ook in hoeverre dit al doorgesijpeld is in de reglementering.

Eerst en vooral moeten we kijken naar projecten waar een milieueffectrapport voor moet worden opgesteld.

In deze projecten kunnen we immers terugvallen op artikel 3b van de richtlijn die stelt dat directe en indirecte klimaateffecten van een project bij de opmaak van een milieueffectbeoordeling moeten in rekening worden gebracht.

Hebt u dus te maken met een vergunningsdossier met een milieueffectenrapport dan speelt dit element zeker mee.

In het Vlaamse DABM (Decreet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne) is er een directe link in artikel 4.1.7 en artikel 4.3.1, 3.

Op die manier is het effectief gelinkt in concrete vergunningsdossier.

Als U vragen hebt over een vergunningsdossier met een milieueffectenrapport, kan u best beroep doen op een gespecialiseerd advocaat. U kan ons bereiken via 016/30 14 40 en info@advocaten-leuven.be

This is custom heading element with Google Fonts