Moet er met het klimaat rekeni...

Moet er met het klimaat rekening worden gehouden bij het nemen van huidige beslissingen en vergunningen? Deel 2

De Habitatrichtlijn

Ook de habitatrichtlijn voorziet effectief aspecten om rekening te houden met de klimaattoets.

Als deze richtlijn van toepassing is kan artikel 6 worden ingeroepen.

In het tweede lid wordt er namelijk een verplichting opgenomen om maatregelen te nemen tegen omstandigheden die verband houden met klimaatverandering en die een negatieve impact kunnen hebben op beschermde soorten en habitattypes.

In het derde lid van het zelfde artikel wordt expliciet bepaald dat men moet rekening houden met  klimaatimpact

Ook op deze manier is er een link tussen concrete vergunningsdossiers en het klimaat.

Als U vragen hebt over de habitatrichtlijn binnen een vergunningsdossier, kan u best beroep doen op een gespecialiseerd advocaat. U kan ons bereiken via 016/30 14 40 en info@advocaten-leuven.be