Moet er met het klimaat rekeni...

Moet er met het klimaat rekening worden gehouden bij het nemen van huidige beslissingen en vergunningen? Deel 4

Artikel 1.1.4 van de VCRO is een andere grondslag om te toetsen inzake klimaat.

Sommige auteurs lezen dit samen met een aantal artikelen van de grondwet zoals artikel zeven bis en artikel 23 waarin verwezen wordt naar de solidariteit tussen generaties en het recht op bescherming tegen klimaatverandering.

Aldus zou kunnen overwogen worden om dit in te roepen voor de bestuursrechter

Maar deze manier wordt er natuurlijk duidelijk dat het klimaat via de belangenafweging in het vergunningenbeleid doorsijpelt en ook in de rechtspraak van de bestuursrechter.

De term”gevolgen voor het leefmilieu” gaat uiteraard ook geïnterpreteerd worden als zijnde “gevolgen voor het klimaat”.

Het zal aan de overheid toekomen om deze belangenafweging te maken en de bestuursrechter zal hierop minstens een redelijkheidscontrole uitoefenen

Hoe moeten immers ook kijken naar de algemene beginselen van het milieubeleid zoals het beginsel van preventief handelen in het beginsel van het streven naar een hoog niveau van milieubescherming (art 1.2.1 DABM en 191, lid 2 VWEU)

Als U over dit onderwerp meer informatie wenst te bekomen kan U ons bereiken via 016/30 14 40 en info@advocaten-leuven.be