Moet er met het klimaat rekeni...

Moet er met het klimaat rekening worden gehouden bij het nemen van huidige beslissingen en vergunningen? Deel 5

In tal van procedures voor de Raad van state en voor de Raad voor vergunningsbetwistingen gaan verzoekende partijen zich beroepen op de beginselen van behoorlijk bestuur.

Het is inderdaad zo dat besluiten van overheden getoetst worden aan deze beginselen en op die manier is het uiteraard ook mogelijk om de klimaattoets te doen op basis van een aantal beginselen van behoorlijk bestuur.

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een zorgvuldige overheid een afweging maakt en uiteraard ook kijkt naar het klimaat. Is dat in de bestreden beslissing het geval?

Hetzelfde geldt voor het vertrouwensbeginsel: als een overheid in beleidsdocumenten opties formuleert dan is het ook logisch dat het in de vergunningverlening daarmee rekening houdt. Men kan niet van het balkon van het stadhuis roepen dat men zich inzet voor het klimaat en het tegenovergestelde doen in het vergunningenbeleid.

Zoals aangegeven in een vorige tekst is het redelijkheidsbeginsel van toepassing en zal de bestuursrechter beslissingen van de overheid op die manier gaan toetsen.

Als U over dit onderwerp meer informatie wenst te bekomen kan U ons bereiken via 016/30 14 40 en info@advocaten-leuven.be