Waar moet ik op letten bij een...

Waar moet ik op letten bij een huurcontract: toekomstmuziek en hedendaagse tonen

Op basis van cijfers van Wonen Vlaanderen is gebleken dat er in 2001 reeds 452.864 Private huurwoningen op de markt waren. In 2005 steeg dit aantal naar 458.208 private huurwoningen. Dit aantal huurwoningen blijft stijgen.

Maar kennen deze huurders en verhuurders de fundamentele rechten en plichten die ze ten opzichte van elkaar hebben?

Op basis van de hedendaagse praktijk inzake de woninghuurwetgeving kunnen we vaststellen dat niet iedereen even goed geïnformeerd is over zijn rechtspositie.

In hedendaagse huurcontracten komen we op regelmatige basis bepalingen tegen die niet rechtsgeldig zijn. Zo denken we aan de huurovereenkomst waar instaat dat de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening op naam van de VERHUURDER moet worden gestort. Het is slechts wettelijk als de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening op naam van de HUURDER wordt gestort. Een andere veelvoorkomende tekortkoming bij het aangaan van een huurovereenkomst is het vergeten op te stellen van de intredende plaatsbeschrijving samen met de intredende huurder. Wanneer de huurder vervolgens het gehuurde pand zwaar beschadigd achterlaat, zit de verhuurder met een bewijsprobleem. De huurder wordt immers bij gebreke aan een intredende plaatsbeschrijving in principe geacht het goed gekregen te hebben in de staat waarin het zich op het moment van zijn uittrede bevindt.

Maar wist u ook dat er in de toekomst grote veranderingen op til staan in de woninghuurwetgeving?

De bijzondere wet inzake de Zesde Staatshervorming bepaalt dat de regels betreffende de ‘voor bewoning bestemde goederen’ worden overgeheveld van het Federaal niveau naar het niveau van de Gewesten. Er is op dit moment een Vlaams Huurdecreet in de maak dat de gemeenrechtelijke woninghuurwet zal vervangen voor het Vlaams Gewest.

Dit Vlaams Huurdecreet zal belangrijke wijzigingen aanbrengen in het systeem van de woninghuur zoals we die nu kennen.

Een voorbeeld.

Artikel 1724 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien er dringende herstellingen in het gehuurde goed nodig zijn en indien deze herstellingen meer dan 40 dagen duren, de huurprijs in verhouding tot de tijdsduur van de werken en de genotsderving van de huurder moet worden verminderd. Er dient dus een huurprijsverlaging te worden toegekend.

Op dit moment is er een mogelijkheid voor de verhuurder om van deze regel af te wijken door een bepaling op te nemen in de huurovereenkomst die iets anders stelt.

Het voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet past deze regel aan en stelt dat er een compensatie in de huurprijs moet worden voorzien voor de huurder zodra de herstellingen meer dan 30 dagen duren. Bovendien bepaalt het Decreet dat de verhuurder hier niet meer van kan afwijken door iets anders in de huurovereenkomst te schrijven!

Een andere belangrijke wijziging in dit voorontwerp is het feit dat de wettelijke huurwaarborg van twee naar drie maanden huur stijgt.

Er zijn nog een hele reeks fundamentele veranderingen die in de gaten gehouden moeten worden!

De bedoeling is dat dit Vlaams Huurdecreet op 1 september 2018 in werking treedt. Alle woninghuurovereenkomsten die voor 1 september 2018 werden afgesloten, zullen nog vallen onder de oude regeling van het federale woninghuurrecht, oftewel de woninghuurwet zoals we die vandaag kennen. Alle huurovereenkomsten die vanaf 1 september 2018 zullen worden aangegaan, zullen onder de nieuwe regeling vallen.

Zorg er dus voor dat u afdoende geïnformeerde bent alvorens u een huurovereenkomst opstelt dan wel aangaat.

Heeft u vragen inzake uw huurovereenkomst? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zorgen ervoor dat u weet wat u tekent, zowel in de hoedanigheid van huurder als in de hoedanigheid van verhuurder.