Een nieuw begrip in de wegcode...

Een nieuw begrip in de wegcode: de schoolstraat

De meesten onder ons zullen reeds met het fenomeen “schoolstraat” geconfronteerd geweest zijn.

Heel wat steden en gemeenten sluiten immers straten aan scholen af voor motorverkeer rond de spitsuren om de veiligheid van de kinderen te garanderen.

Deze maatregel was echter nog niet wettelijk vastgelegd. Vanaf 20 oktober 2018 kwam hier verandering in en werd “schoolstraat” ingeschreven in de Wegcode.

De definitie van de schoolstraat luidt als volgt: “openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een verplaatsbare afsluiting geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘schoolstraat'”.

Tevens worden er verkeersregels opgelegd in het verkeer in de schoolstraat.

In de schoolstraten wordt de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers.

Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van die de garage in die straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder, hebben toegang tot de schoolstraat.

De bestuurders die in de schoolstraat mogen rijden, moeten dit stapvoets doen.

Ze dienen de doorgang vrij te laten voor de voetgangers en fietsers, hen voorrang te verlenen en te stoppen indien nodig.

De bestuurders van gemotoriseerde voertuigen mogen de voetgangers en fietsers niet in gevaar brengen en hen niet hinderen.

Bron: Wet van 2 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van de schoolstraat betreft, BS 10 oktober 2018, 76748.