Nieuwe bedragen rechtsplegings...

Nieuwe bedragen rechtsplegingsvergoeding in procedures Raad voor Vergunningsbetwistingen

Wie een procedure verliest bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen riskeert een vergoeding te moeten betalen aan de tegenpartij.

Deze bedragen zijn nu aangepast gezien de stijging van de index.

Het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding is heden 770 euro.
Het minimumbedrag is 154 euro en het maximumbedrag 1540 euro.

Dit is ook van toepassing op vorderingen ingediend vanaf 1 december 2021.