Nieuwe formule Claeys

Nieuwe formule Claeys

Sinds vele jaren wordt de formule Claeys gebruikt om de opzeggingstermijn te berekenen die aan bepaalde bedienden wordt toegekend bij ontslag.
Deze formule wordt regelmatig getoetst aan de werkelijke termijnen die in geval van betwisting door de rechtbanken worden toegekend.
In tegenstelling tot hetgeen soms wordt gedacht, is de formule Claeys immers geen wet.
Het is eigenlijk een richtlijn, die weliswaar heel vaak wordt gebruikt.

Deze maand is opnieuw een aanpassing van de formule doorgevoerd: uit de vermelde analyse bleek immers dat de rechtbanken vaak lagere opzeggingstermijnen (en dus opzeggingsvergoedingen) toekenden en dit vooral voor de hoge lonen.

De nieuwe formule houdt rekening met deze realiteit, door een correctiefactor in te bouwen voor bruto jaarlonen vanaf € 120.000,00.

Bij dit alles moet worden herinnerd aan het feit dat voor arbeidscontracten met ingang van 01 december 2012 een totaal nieuwe regeling van toepassing wordt, waarbij de formule Claeys wordt verlaten.
Omtrent deze nieuwe regeling vindt u trouwens meer info in ons bericht van 17 mei 2011.