Nieuwe grensbedragen voor loon...

Nieuwe grensbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht

Een schuldeiser kan, in bepaalde gevallen, beslag leggen op het loon dat door de werkgever wordt betaald. Om de werknemer en zijn of haar gezin te beschermen, kan evenwel slechts op een beperkt gedeelte beslag gelegd worden. Het “niet voor beslag vatbare gedeelte” wordt elk jaar in december geïndexeerd. De indexering van december 2014, was evenwel zo goed als nihil.
Vanaf 01 januari 2015 zijn de bedragen als volgt:

NettoloonVatbaarMaximaalSaldo voor de werknemer
tot 1.0690%€ 0€ 1.069
van 1.069,01tot 1.14820%€ 15,80€ 63,19
van 1.148,01tot 126730%€ 37,70€ 83,29
van 1.267,01tot 1.38640%€ 47,60€ 71,39
van 1.386,01100%alles€ …

Merk op dat per kind ten laste er € 66,00 extra beschermd wordt.

(Koninklijk Besluit 19 december 2014, verschenen in het Belgisch Staatsblad 24 december 2014)