Een nieuwe mogelijkheid voor o...

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden – de besloten voorbereiding van het faillissement – deel 1

Ondernemingen in moeilijkheden hebben een aantal mogelijkheden. Je kan een tijdelijke bescherming vragen tegen je schuldeisers, via de gerechtelijke reorganisatie of je kan het faillissement aanvragen, wat meteen het einde betekent van de onderneming. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze procedures is dat de buitenwereld daar meteen van op de hoogte wordt gebracht en daar meestal ook negatief op reageert. In het geval van een gerechtelijke reorganisatie zijn leveranciers en kredietverstrekkers de facto vaak niet langer bereid tot samenwerking, in het geval van faillissement verdwijnt de waarde van de onderneming heel snel en is het niet eenvoudig om alsnog een overdracht te realiseren.

Sinds 1 september 2023 bestaat er nu een tussenformule: de besloten voorbereiding van het faillissement. De wetgeving hierover vinden we terug in de artt. XX. 97/1 tot 6 van het wetboek economisch recht.

In essentie komt het neer op het volgende: een ondernemer die van mening is dat zijn onderneming eigenlijk in staat van faling verkeert, kan bij de ondernemingsrechtbank een verzoekschrift neerleggen. Hierin wordt gevraagd om het faillissement uit te spreken, evenwel nadat hij de mogelijkheid heeft gehad om de overdracht van een deel of het geheel van de activiteiten voor te bereiden.

Belangrijk hierbij is dat deze procedure zonder enige publiciteit gebeurt en dus niet bekend wordt gemaakt aan de schuldeisers. Dit laat toe om rustiger en zonder druk van buitenaf de overdracht voor te bereiden.

Natuurlijk zijn er wel een aantal modaliteiten, waarover later meer.

Indien u vragen heeft inzake een faillissement kan u ons steeds contacteren, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be dan wel telefonisch op nummer 016 30 14 40.