Een nieuwe mogelijkheid voor o...

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden – de besloten voorbereiding van het faillissement – deel 2

Een onderneming verkeert in staat van faillissement als aan twee voorwaarden is voldaan: je bent op duurzame wijze niet meer in staat om je betalingen uit te voeren én je krijgt geen krediet meer. In principe moet je dan binnen de maand, het faillissement aanvragen. Op die manier weet meteen iedereen dat er een faillissement is uitgesproken.

De besloten voorbereiding van het faillissement laat je toe om, in alle discretie, het faillissement aan te vragen, terwijl je nog de mogelijkheid behoudt om de overdracht van een deel of het geheel van je activiteiten voor te bereiden.

Hiervoor moet je een verzoekschrift neerleggen in het elektronisch register regsol.be. Daarbij moeten alle gegevens gevoegd worden die ook moeten gevoegd worden bij het verzoek toe aanvraag van faillissement. Het gaat vooral over gegevens met betrekking tot de boekhouding, personeel, klanten en leverancierslijsten,…

De neerlegging van dit verzoekschrift wordt nergens bekend gemaakt en wordt binnen de drie werkdagen behandeld door de rechtbank.

Vermits het hier om een afwijking van de normale faillissementsprocedure gaat, moet de aanvrager bovendien twee zaken aantonen:

  • – Bewijzen dat deze manier van vereffening er toe zal leiden dat er meer schuldeisers zullen kunnen betaald worden dan bij de gebruikelijke procedure
  • – Bewijzen dat hierdoor de werkgelegenheid zo veel mogelijk zal behouden blijven

Kortom, de rechtbank moet overtuigd worden dat deze besloten procedure weliswaar zal afstevenen op een faillissement, maar dat een beter resultaat kan bereikt worden voor de schuldeisers en het personeel, dan met de gewone procedure.

Hoe dat dan in zijn werk gaat, wordt in een volgend deel verder uitgelegd.

Heeft u vragen inzake een faillissement kan u ons steeds contacteren, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be dan wel telefonisch op nummer 016 30 14 40.