Een nieuwe mogelijkheid voor o...

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden – de besloten voorbereiding van het faillissement – deel 3

Eerder legden we uit wat de bedoeling is van de besloten voorbereiding van het faillissement, nl. een manier om in alle discretie de overdracht van het geheel of een deel van de onderneming voor te bereiden, samen met de aanvraag tot faillissement.

Indien de rechtbank het verzoek positief beantwoordt, zal ze meteen twee vereffeningsdeskundigen aanstellen, nl. een beoogd curator en een beoogd rechter commissaris. Deze personen kennen we ook uit de gewone faillissementsprocedure en het is, volgens de wet, ook de bedoeling dat deze  als curator en rechter commissaris worden aangesteld nadat het faillissement effectief wordt uitgesproken.

De aanstelling van de beoogd curator en de beoogd rechter commissaris is geldig voor een korte periode van dertig dagen, eventueel te verlengen met nogmaals dertig dagen. De voorbereiding van de overdracht moet dus snel gebeuren.

De opdracht van de beoogd curator bestaat erin te onderzoeken “in welke mate het door de schuldenaar beoogd doel realiseerbaar is”. Hij moet dus, onder toezicht van de beoogd rechter commissaris, nakijken of een overdracht kan gerealiseerd worden en daarbij de belangen van de schuldeisers vertegenwoordigen.

De ondernemer blijft op die manier aan het roer staan, de activiteiten gaan verder, maar onder toezicht van een beoogd curator en een beoogd rechter commissaris, die er ongetwijfeld ook moeten op toezien dat de procedure niet wordt misbruikt om de onderneming nog snel “uit te kleden”.

Vermits de procedure discreet gebeurt en nergens wordt gepubliceerd, beschikken de schuldeisers op die manier over een professional die over hun belangen waakt.

De ondernemer zal dus moeten samenwerken met de beoogd curator die alle nodige informatie kan verzamelen, maar enkel met derden mag contact nemen na toestemming van de ondernemer. Dit is evident, gelet op de discretie waarmee de procedure verloopt. Niettemin zal het voor de beoogd curator een delicaat evenwicht zijn tussen enerzijds samen met de ondernemer de overdracht en het faillissement voorbereiden en anderzijds de belangen van de schuldeisers vertegenwoordigen.

In een volgend deel bespreken we hoe de procedure eindigt.

Indien u vragen heeft inzake een faillissement kan u ons steeds contacteren, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be dan wel telefonisch op nummer 016 30 14 40.