Een nieuwe mogelijkheid voor o...

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden – de besloten voorbereiding van het faillissement – deel 4

Eerder legden we uit hoe de samenwerking loopt tussen de beoogd curator en de ondernemer en hoe zij samen de overdracht en het faillissement van de onderneming voorbereiden.

Tijdens die periode van maximaal twee maal dertig dagen, blijft de onderneming gewoon verder werken. Er is dus geen opschorting zoals  bij de procedure gerechtelijk reorganisatie en er is dus evenmin een (tijdelijke) bescherming tegen de schuldeisers.

Het logisch gevolg hiervan is dat de schuldeisers of de procureur des Konings op elk ogenblik de onderneming kunnen dagvaarden in faillissement. Het feit dat een verzoek tot besloten voorbereiding werd neergelegd, betekent dus niet dat de onderneming niet meer kan gedagvaard worden in faillissement. Met zal dus tevergeefs deze procedure aanwenden om maximaal zestig dagen het faillissement uit te stellen.

Overigens, de ondernemer kan op elk ogenblik zelf beslissen om meteen het (gewoon) faillissement aan te vragen.

De beoogd curator kan ook op elk ogenblik aan de rechtbank vragen om zijn mandaat stop te zetten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen indien de beoogd curator van mening is dat het doel niet realiseerbaar is of indien hij van mening is dat de procedure wordt misbruikt.

In al die gevallen, maar ook als de termijn van dertig of zestig dagen gewoon verstrijkt, zal de rechtbank beslissen om al dan niet het faillissement uit te spreken.

Vanaf dat ogenblik loopt de gewone faillissementsprocedure, met dien verstande dat dan hopelijk een overdracht kan gerealiseerd worden met een beter resultaat voor de schuldeisers en het personeel.

Indien u vragen heeft inzake een faillissement kan u ons steeds contacteren, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be dan wel telefonisch op nummer 016 30 14 40.