Nieuwe ontslagregeling voor ar...

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012

Vanaf 01 januari 2012 wordt een nieuwe regeling van toepassing bij ontslag van arbeiders en bedienden.

De bedoeling is om het statuut van arbeiders en bedienden dichter bij elkaar te brengen en weg te gaan van de discussies omtrent de formule Claeys.

In de praktijk is deze nieuwe regeling slechts een eerste aanzet en voor vele arbeiders en bedienden zal de “oude regeling” nog steeds van toepassing zijn.

Een uitgebreide nota over de nieuwe opzeggingstermijnen vindt u hier.