Nieuwe procedure gerechtelijke...

Nieuwe procedure gerechtelijke verdeling

De nieuwe wet van 13/8/2011 treedt in werking op 1/4/2012.

Deze wet bepaalt de werkzaamheden in het kader van een gerechtelijke verdeling (artikel 1207 en volgende Ger. W.).

Indien u dus in het geval van een echtscheiding tot een vereffening-verdeling wenst te komen van wat behoort tot het huwelijksvermogen dan zal dit dienen te gebeuren via een vonnis dat de gerechtelijke verdeling beveelt.

In zulk vonnis wordt een notaris aangesteld die dan partijen met hun advocaten zal samenroepen om tot een gerechtelijke verdeling te komen.

Dit vonnis is ook van toepassing in andere gevallen.

De meest voorkomende situatie is deze van een erfenis waarbij er een verdeling dient uitgevoerd te worden.

De nieuwe wet heeft de ambitie om deze gerechtelijke verdelingen veel vlugger te laten verlopen dan vroeger het geval was.