Nieuwe regels voor vennootscha...

Nieuwe regels voor vennootschappen. Advocaten-leuven kan u bijstaan

Het is al een paar keer aangekondigd, maar nu is het zover.
Op 1 mei 2019 wordt een geheel nieuw wetboek vennootschappen van kracht.

De wijzigingen zijn niet min en eigenlijk kan geen enkele vennootschap of vereniging eraan ontsnappen.

Wat meteen opvalt is dat we vanaf 1 mei 2019, nog slechts vier vennootschappen gaan kennen, nl.

  • De maatschap: als basisvorm voor een personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. De maatschap kan rechtspersoonlijkheid verkrijgen waardoor zij een vennootschap onder firma wordt (VOF) of, indien er stille vennoten zijn, een commanditaire vennootschap (CommV).
  • De naamloze vennootschap (NV): deze vennootschap kennen we vandaag ook al, maar het is bestemd voor grotere ondernemingen en kapitaalvennootschappen, waar het de bedoeling is om veel kapitaal samen te brengen en waarbij de identiteit van de aandeelhouders minder belangrijk is.
  • De Besloten Vennootschap (BV): de opvolger van de huidige BVBA. Dit wordt de basisvennootschap voor de meerderheid van de ondernemingen. Het is wel een veel flexibeler vennootschapsvorm geworden, met meer mogelijkheden voor afspraken op maat tussen de aandeelhouders.
  • De Coöperatieve vennootschap (CV). Ook deze vennootschapsvorm kennen we vandaag al, maar het is de bedoeling om deze vennootschapsvorm opnieuw voor te behouden voor de echt coöperatieve doeleinden (er wordt verwezen naar de coöperatieve beginselen verwoord door de International Co-operative Alliance).

Wie vandaag een vennootschap wil oprichten moet dus goed nadenken of het niet de moeite loont om te wachten tot na 1 mei 2019 en welke vennootschapsvorm dan het beste past.

Zo is er voor de oprichting van een BVBA vandaag nog steeds een belangrijk maatschappelijk kapitaal nodig, maar kan de toekomstige BV worden opgericht zonder kapitaal. Ook zal het in de nieuwe BV mogelijk zijn om vrij de omvang van de rechten te bepalen die aan een bepaalde inbreng zijn verbonden. Evenzeer kan de overdraagbaarheid van de aandelen volledig vrij worden geregeld. Of hoe een “besloten” vennootschap, eigenlijk heel open kan worden.

Zoals gezegd, deze wetgeving is belangrijk voor iedereen en het is dus best om ze niet zomaar te negeren. Hoe snel gaat een en ander?

  • De nieuwe regels zijn meteen van toepassing voor elke nieuwe vennootschap of vereniging die wordt opgericht vanaf 1 mei 2019. Dat is logisch.
  • Bestaande vennootschappen kunnen zich vanaf 1 mei 2019 spontaan onderwerpen aan de nieuwe regels en voor de nodige aanpassingen zorgen.
  • Vanaf 1 januari 2021 zullen ook de bestaande vennootschappen (die zich niet aangepast hebben) onder een aantal dwingende bepalingen vallen.
  • Vanaf 1 januari 2024 worden ook de niet dwingende bepalingen zonder meer van kracht voor deze categorie.
  • Belangrijk is ook de datum van 1 januari 2020: vanaf die datum worden vennootschapsvormen die worden afgeschaft, automatisch omgezet naar de “meest gelijkende vennootschapsvorm” en worden wordt ook het bestaande kapitaal voor de BV en CV omgezet in een statutair onbeschikbare vermogensrekening.

Ons kantoor staat uiteraard klaar om u te begeleiden en te adviseren. Nieuwe regels bieden immers ook nieuwe opportuniteiten en een gelegenheid om samen na te kijken of uw vennootschap van vandaag nog wel klaar is voor de vennootschap van na 1 mei 2019.