Nieuwe regels voor openbare ve...

Nieuwe regels voor openbare verkopen

Nieuwe regels voor openbare verkopen.

Op 01 januari 2010 is de wet van 15 mei 2009 van kracht geworden, die nieuwe regels oplegt bij openbare verkopen.

 • Vooreerst zullen alle openbare verkopen, of die nu in een notarishuis of in een café doorgaan, beslist worden met één zitdag en dit voor het ganse land.

  Het systeem van de tweede zitdag is dus afgeschaft : de bedoeling is om de verkopen sneller te laten gebeuren, de kosten te drukken en komaf te maken met de vaak nutteloze eerste zitdag waar toch geen echte geïnteresseerden kwamen opdagen.

  Let op: de toewijzing op de eerste zitdag gebeurt wel nog onder voorbehoud van een hoger bod.
  Binnen de 15 dagen kan om het even wie dus nog een hoger bod doen bij de notaris (zij het onder bepaalde voorwaarden)
  In dat geval komt er toch nog een tweede zitdag, waarop de biedingen opnieuw open zijn.

 • Een tweede nieuwigheid is dat de notaris een instelprijs kan opleggen.
  Wie als eerste de instelprijs (of hoger) biedt, krijgt een premie van 1% op die instelprijs op voorwaarde dat hij uiteindelijk ook de koper wordt.
  Wordt er geen instelprijs bepaald, dan kan de notaris op het einde toch nog een premie van 1% toe te kennen aan diegene die het hoogste bod doet en ook de definitieve koper wordt.

Hierdoor is dus ook komaf gemaakt met het systeem waarbij op de eerste zitdag werd geboden, enkel met de bedoeling om de premie binnen te halen en er op speculerend dat op de tweede zitdag wel iemand hoger zou bieden.

Het nieuwe systeem is van toepassing op elke openbare verkoop waarvan de voorwaarden na 01 januari 2010 worden vastgelegd.