Nieuwe wetgeving omtrent trouw...

Nieuwe wetgeving omtrent trouwstoeten

Wie de afgelopen weken en maanden het nieuws volgde, kent het fenomeen van trouwstoeten al langer.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de trouwstoet op 11 februari 2017 op de E17 ter hoogte van Lokeren in de richting van Kortrijk.

De auto’s die deel uitmaken van zo een stoet keren om op de snelweg, rijden met hun vier richtingwijzers aan op de pechstrook, hangen uit hun voertuig,..

De taferelen worden door de deelnemers steevast gefilmd en op sociale media verspreid.

De colonne van wagens blokkeert de wegen volledig en hindert het verkeer bijgevolg ernstig.

De wetgever heeft willen ingrijpen door de invoering van de wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Reeds voor de invoering van deze wet kon de persoon die door een bepaalde handeling kwaadwillig het verkeer dat gaande is op de spoorweg of op de weg belet, een gevangenisstraf opgelegd krijgen van 8 dagen tot 2 maanden en een geldboete van 26 tot 500 euro.

De wetgever heeft door de wet van 6 maart 2018 een bijkomende bestraffing ingevoerd.

Diegene die het verkeer kwaadwillig hindert, riskeert sedert deze nieuwe wet ook een rijverbod van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

De wet bepaalt eveneens dat er in deze gevallen zelfs een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs kan gebeuren, op bevel van de procureur des Konings of de procureur-generaal bij het hof van beroep.

Bron: Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid, BS 15 maart 2018, 23236.