Onbewoonbaarheid gehuurde woni...

Onbewoonbaarheid gehuurde woning

De Vrederechter van Tienen beslist in een vonnis dat een woning moet voldoen aan de minimumvereisten conform art. 2 van de woninghuurwet.

Aldus kan de verhuurder verplicht worden tot het uitvoeren van herstellingen of kan de huurder de ontbinding van de huurovereenkomst vragen met schadevergoeding.

In casu werd de woning ongeschikt verklaard zodat de ontbinding van de huurovereenkomst terecht werd gevorderd door de huurder.