Onderhandelingen bij onteigeni...

Onderhandelingen bij onteigeningen?

Interessant in het kader van onteigeningen is de uitspraak van de vrederechter van Zandhoven.

Het gebeurt immers vaak dat er wel een bod wordt gedaan maar dat dit moeilijk ernstig te nemen is.

Vele onteigenden ervaren de onderhandelingen als erg eenzijdig en dat standpunt werd gedeeld door de vrederechter: Vred. Zandhoven 25 augustus 2020

“Vormelijk mag het dan wel zo zijn dat er onderhandelingen gevoerd werden en dat een schriftelijk bod gedaan werd maar inhoudelijk is dit geen ernstige poging om een minnelijke verwerving te realiseren. Er was geen onderhandelingsruimte en geen gelijkheid tussen partijen. Indien een eigenaar niet wenste in te gaan op de kosteloze grondafstand hing hem immers een fikse verhaalbelasting én een gerechtelijke procedure tot onteigenen boven het hoofd.”

Als U vragen hebt over onteigening, kan u best beroep doen op een gespecialiseerd advocaat. U kan ons bereiken via 016/30 14 40 en info@advocaten-leuven.be