Onderhoudsbijdrage voor uw min...

Onderhoudsbijdrage voor uw minderjarige kinderen

U leeft gescheiden.
Hoeveel onderhoudsgeld bent u uw kinderen maandelijks verschuldigd?

Bij de begroting van het onderhoudsgeld ten voordele van de kinderen dient uitgegaan van artikel 203§1 B.W. dat voorziet dat beide partijen in verhouding tot hun respectievelijke inkomsten en mogelijkheden dienen bij te dragen in de kosten van huisvesting, levensonderhoud, toezicht, opvoeding en opleiding van hun kinderen en dat daarbij rekening dient gehouden te worden met o.m. de leeftijd en de daaraan verbonden specifieke behoeften van de kinderen, die in principe recht hebben op dezelfde levensstandaard als tijdens het samenleven.

Daarenboven houdt de Rechtbank ook rekening met de plaats waar het kind verblijft.
Zo oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen recent dat voor een 15-jarig kind dat permanent in het buitenland (Dominicaanse Republiek) verblijft, er rekening gehouden moet worden met de (lagere) levensstandaard van het land in kwestie.
Aangezien het gemiddeld maandloon in de Dominikaanse Republiek tussen de 82 € en 119 € ligt, volstond een maandelijks onderhoudsgeld van 50 €. (Voorz. Mechelen, 16 juni 2008, onuitgeg.)