Kan onderhoudsgeld rechtstreek...

Kan onderhoudsgeld rechtstreeks betaald worden aan het kind?

U kan het onderhoudsgeld rechtsreeks betalen aan uw kind, maar dit is niet zonder risico’s.

Indien in het vonnis of in de door de rechtbank bekrachtigde overeenkomst werd bepaald dat u het onderhoudsgeld voor uw kind dient te betalen aan de andere ouder, werkt immers de betaling die u doet rechtstreeks aan het kind niet bevrijdend.

Dit betekent dat u in dat geval gedwongen kan worden om het onderhoudsgeld een tweede maal te betalen aan de andere ouder (tenzij er een schriftelijk akkoord bestond omtrent rechtstreekse betaling aan het kind).

Het is dan ook aangewezen om u te houden aan de bepalingen van het vonnis of de overeenkomst, tenzij u tot een afwijkende onderlinge regeling kan komen.

Indien u hierover meer informatie wenst, kan u uiteraard steeds ons kantoor contacteren via info@advocaten-leuven.be of 016/30 14 40.