Online algemene vergaderingen ...

Online algemene vergaderingen ook voor appartementsmede-eigendom.

De wet van 20 december 2020 heeft, naast vele andere Corona gerelateerde maatregelen, ook voor de appartementsmede-eigendom een online algemene vergadering mogelijk gemaakt.

De tekst van het aangepaste artikel 577-6 § 1 Burgerlijk Wetboek is letterlijk als volgt:

“Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt op fysieke wijze of, indien de bijeenroeping daarin voorziet op afstand, deel aan de beraadslagingen.”

Het is dus in de praktijk de syndicus die in de oproepingsbrief, opgeeft hoe de algemene vergadering wordt georganiseerd. Dat kan louter fysiek (voor zover dit coronagewijs kan uiteraard), deels fysiek en deels online of volledig online.

Voor een online algemene vergadering dienen zich weer de intussen gekende platformen, zoals Teams, Zoom, … aan.

Zoals blijkt uit de geciteerde tekst, wordt wel enkel bepaald dat een online vergadering mogelijk is. Nergens wordt uitgelegd hoe dat dan in de praktijk moet gaan, hoe de aanwezigen geregistreerd worden, hoe er kan gestemd worden, …

Er wordt van de syndicus dus enige souplesse verwacht om de regels die gelden voor een normale vergadering te vertalen naar een (deels) digitale omgeving.

Zeker voor niet al te grote mede-eigendommen kan dit echter geen probleem zijn.

Bij vragen over dit thema kan u zeker bij ons terecht.