Onteigening Bertem Huldenberg ...

Onteigening Bertem Huldenberg N253

Eens te meer is gebleken dat de onteigeningen die gebeurd zijn voor de heraanleg van de weg N253 totaal onnodig waren.
Al te vaak wordt de wetgeving inzake onteigening verkeerd toegepast met alle rampzalige gevolgen vandien: mensen geraken hun huis kwijt dat ook effectief wordt afgebroken.
In dit geval werden er 29 huizen getroffen door onteigeningen
Indien u getroffen wordt door een onteigening ten algemene nutte, wees dan zeer voorzichtig en raadpleeg een gespecialiseerde advocaat. Deze kan nagaan of alle wettelijke formaliteiten vervuld zijn, gezien vaak blijkt dat een wet op basis van hoogdringendheid wordt gebruikt terwijl er in de feiten regelmatig geen gebruik wordt van gemaakt.
Er zijn heel wat mogelijkheden om u te verdedigen tegen een onteigening. Daarom kan u steeds vrijblijvend een afspraak maken.