Onteigening

Onteigening

Vonnis Vredegerecht Grimbergen

In een vonnis van de Vrederechter te Grimbergen van 16 maart 2011 besliste de Vrederechter terecht dat een onteigeningsbesluit dat alleen getekend is door één minister onwettig is.

Zoals door de onteigende opgeworpen houdt het besluit van de Vlaamse Regering van 13.7.2009 dat de bevoegdheden vastlegt van de leden van de Vlaamse regering, geen delegatie in op vlak van onteigening.

Het onteigeningsbesluit dient dan ook door de Vlaamse Regering als collegiaal te worden genomen.

Het ministerieel onteigeningsbesluit dat niet wettig tot stand gekomen is kan geen gevolgen hebben en aldus kan niet worden overgegaan tot onteigening.

Lees het vonnis hier.