Onteigeningen in Herent Brusse...

Onteigeningen in Herent Brusselsesteenweg en omgeving

Het ziet er naar uit dat er onteigeningen zouden komen in Herent.

De overheid voorziet er om de rooilijn te maximaliseren teneinde de Brusselsesteenweg te verbreden.

Is zulks wettig? Welke voorwaarden dienen voldaan te zijn om dit realiseren?

Dienen deze plannen het algemeen belang ? Wat wordt verstaan onder algemeen belang?

Is er sprake van een correcte, billijke vergoeding?

Vele vragen en weinig antwoorden tot op heden. Ons advocatenkantoor volgt deze zaak op de voet en is bereid u met raad en daad bij te staan.