Ontslag om dringende reden. Kl...

Ontslag om dringende reden. Klassiek principe, moderne toepassing

Elke week zou er een artikel kunnen geschreven worden over een nieuwe wet, een nieuw baanbrekend vonnis of arrest, maar naast de vele veranderingen bestaan er ook “klassieke principes” die niet uit het oog mogen verloren worden. Deze principes zijn eveneens onderhavig aan de wijzigingen van de moderne maatschappij.

10 jaar geleden was het een hot topic wanneer een werknemer kon ontslagen worden wanneer hij/zij excessief privémails verstuurde tijdens de arbeidstijd. Restricties op netwerken werden geïnstalleerd, surfgedrag kon (of beter: kan) in het oog gehouden worden, maar zoals de wetgeving met rasse schreden evolueert staat de technologie evenmin stil.

Vandaag de dag heeft vrijwel iedereen op de werkvloer een eigen (mobiele) internetverbinding bij in zijn broekzak of haar handtas. Deze internetconnectie ontsnapt aan alle (digitale) controle en vormt vermoedelijk een groter gevaar dan de (occasionele) privémails dewelke vandaag nog vanop de werkcomputer worden verzonden.

Pardoxaal genoeg maakt een smartphone en de bijbehorende dataconnectie dikwijls deel uit van het verloningspakket, maar is het voor werkgevers vrijwel onmogelijk enige vorm van controle op overmatig smartphonegebruik uit te oefenen.

Evenwel bestaat in het arbeidsrecht reeds geruime tijd het ontslag om dringende reden dat een abrupt einde kan maken aan een bestaande arbeidsrelatie. Zowel de werknemer als de werkgever moeten zich aan de geldende “spelregels” houden. Enerzijds moet de werknemer zich tijdens de werktijd verbinden tot het verrichten van het contractueel bepaalde werk. Anderzijds moet de werkgever het recht op privacy van de werknemer respecteren. Zoals u terecht zal vermoeden: een heikel evenwicht tussen verschillende principes, waarden en rechten.

In geval van een ontslag om dringende reden moet er snel en correct een beslissing genomen worden. Vandaar is een weloverwogen advies volstrekt noodzakelijk wanneer een werkgever een dergelijk drastische beslissing neemt. Eenzelfde bemerking geldt evenzeer voor de werknemer die mogelijk ten onrechte werd geviseerd door de werkgever.

Op dit ogenblik heeft elke partij er belang bij om snel en accuraat te handelen op de correcte manier. Overweegt u een werknemer te ontslaan op basis van een grove fout of kreeg u een aangetekende zending of gerechtsdeurwaardersexploot met ontslag om dringende reden als boodschap?

Aarzel dan niet en neem vandaag nog contact met ons op en zorgen wij er samen met u voor dat zelfs de minder nieuwe rechtsregels in de moderne context toch correct toegepast worden.