Ontslagmotivering: toepassings...

Ontslagmotivering: toepassingsgebied (1)

Vanaf 1 april 2014 treedt de CAO nr. 109 in werking dat het recht geeft aan werknemers om de concrete redenen die tot het ontslag hebben geleid te kennen.

Met deze CAO wordt het nieuwe begrip “kennelijk onredelijk ontslag” ingeleid (zie hiervoor ontslagmotivering: begrip (2)).

Concreet betekent dit dat bij gebrek aan een antwoord van de werkgever volgend op een verzoek van de werknemer om de redenen van het ontslag schriftelijk te kennen te geven, de werknemer recht heeft op een vergoeding. Er is eveneens een vergoeding verschuldigd in geval van een kennelijk onredelijk ontslag.

De CAO nr. 109 is van toepassing op alle arbeiders en bedienden die tewerkgesteld zijn in de privé sector en die ontslagen zijn na 1 april 2014 na 6 maanden tewerkstelling. V

oor de berekening van de eerste 6 maanden van de tewerkstelling, houdt men rekening met de voorafgaande en aaneensluitende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor uitzendarbeid voor een identieke functie bij dezelfde werkgever (art. 37/4 Arbeidsovereenkomstenwet).