Onverdoofd ritueel slachten: p...

Onverdoofd ritueel slachten: procedure Moslims – minister – Gaia

In deze zaak was ons kantoor betrokken als raadsman van één der partijen.

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel besliste de vordering af te wijzen zodat onverdoofd ritueel slachten niet toegelaten is buiten de slachthuizen.

In de pers: