Onverschuldigde betaling?

Onverschuldigde betaling?

Wanneer iemand bij vergissing of met zijn weten iets heeft ontvangen dat hem niet verschuldigd was, spreekt men van een onverschuldigde betaling.

Diegene die de onverschuldigde betaling heeft ontvangen, is verplicht het terug te geven aan diegene van wie hij het heeft ontvangen. (art. 1376 B.W.)

Om van een onverschuldigde betaling te kunnen spreken, moeten er wel twee voorwaarden vervuld zijn:

  1. Er moet een betaling geweest zijn
  2. De betaling moet een onverschuldigd karakter hebben.

De terugvordering van de onverschuldigde betaling verjaart na 10 jaar.

Voorbeelden van een onverschuldigde betaling:

  • Te veel betaald loon
  • Een rekening van je buur betalen