Op welke manier kan ik (het sn...

Op welke manier kan ik (het snelst) scheiden sinds de nieuwe echtscheidingswet ? (3)

Deel 3

In een vorige bijdrage kon u lezen over de echtscheiding door onderlinge toestemming en de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Om meer te weten over welke procedure te verkiezen valt, lees hier verder …
c. Door de inwerkingtreding van de nieuwe echtscheidingswet werden de vereiste termijnen van feitelijke scheiding aanzienlijk ingekort.

Zulks maakt het mogelijk snel en eenvoudig uit de echt te scheiden op grond van onherstelbare ontwrichting, ook indien u vooraf geen akkoord bereikte met uw echtgeno(o)t(e) over alle gevolgen van de echtscheiding zoals voor een echtscheiding door onderlinge toestemming vereist blijft.

Dit neemt niet weg dat een echtscheiding door onderlinge toestemming soms te verkiezen valt wetende dat alsdan omtrent alle gevolgen van de echtscheiding reeds een akkoord werd getroffen.

De inspanningen die men voorafgaandelijk investeert in het bereiken van een akkoord kan dan ook soms minder tijd in beslag nemen dan de discussies omtrent de kinderen en/of de vereffening en verdeling die kunnen volgen na een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

De meest opportune (snelste) manier om te scheiden wordt dan ook nog steeds bepaald door de omstandigheden die telkens verschillen van geval tot geval. Uw advocaat zal u bij deze keuze dan ook kunnen bijstaan.