Openbaar onderzoek cruciaal bi...

Openbaar onderzoek cruciaal bij afwijkingen bouwvoorschriften

Wanneer een vergunningsaanvraag de bouwvoorschriften niet naleeft, weigert de gemeente of de Deputatie normaal gezien de omgevingsvergunning. Toch laten besturen soms een vergunning toe wanneer er slechts een beperkte afwijking is van de bouwvoorschriften. In een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen werden de algemene bouwvoorschriften niet opgevolgd. Hierbij was ook sprake van slechts een beperkte afwijking.

Bepaalde afwijkingen zijn in principe ook mogelijk, maar enkel wanneer de aanvrager aan de juiste voorwaarden tegemoet komt. Een belangrijke voorwaarde is het openbaar onderzoek, waarbij buurtbewoners hun bezwaren kunnen aanbrengen. Het openbaar onderzoek is dan ook van cruciaal belang bij afwijkingen op bouwvoorschriften. Zonder openbaar onderzoek kunnen er onwettigheden ontstaan bij het tot stand komen van de vergunning.

Daarnaast moet de afwijking op bouwvoorschriften uitdrukkelijk in de aanvraag staan en gemotiveerd zijn. Het later vermelden van een afwijking op bouwvoorschriften, bijvoorbeeld tijdens een hoorzitting, is eveneens onvoldoende. Wanneer een afwijking geen motivering krijgt of wanneer er geen openbaar onderzoek werd georganiseerd, is de afwijking ongeldig.

Daarom floot de Raad voor Vergunningsbetwistingen de aanvraag terug die voorzag in een beperkte afwijking maar geen openbaar onderzoek organiseerde. Bijgevolg werd de vergunning vernietigd.

Als u vragen hebt over vergunningen, afwijkingen, openbaar onderzoek kan u ons contacteren. Wij hebben ervaring met het behandelen van dit soort dossiers, inclusief procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. U kan ons contacteren op tel +32 16 30 14 40  of via mail: info@advocaten-leuven.be.