Opgelet, aanzuivering huuracht...

Opgelet, aanzuivering huurachterstal onvoldoende om huurontbinding te vermijden

Huurachterstal heeft altijd het risico tot gevolg dat de woninghuurovereenkomst op verzoek van de verhuurder wordt ontbonden middels tussenkomst van de bevoegde Vrederechter.

Deze ingrijpende sanctie moet uiteraard in verhouding zijn tot de miskenning van de huurverplichtingen dewelke wegen op de huurder. Gebruikelijk wordt aangenomen dat er pas tot ontbinding kan worden overgegaan indien er minstens sprake is van drie maanden huurachterstal.

Evenwel lijkt het voorgaande niet langer vaststaande rechtspraak te zijn.

Desondanks de volledige huurachterstal door de huurder werd aangezuiverd voorafgaand aan de inleidende zitting, oordeelde de Vrederechter dat de ontbinding van de huur de enige rechtmatige sanctie was.

De eigenaar-verhuurder verklaarde ter zitting dat de huurder amper spontaan overging tot het tijdig betalen van de huurgelden zodoende hij op regelmatige basis bij de huurder diende aan te dringen om tot betaling over te gaan.

De Vrederechter oordeelde daarbij dat het spontaan betalen van de huurgelden één van de belangrijkste huurverplichtingen uitmaakt dewelke rust op de huurder.

Moet de verhuurder keer op keer op betaling aandringen, dan is ontbinding van de huur gerechtvaardigd, aldus de Vrederechter. Dit desondanks op het moment van zitting alle achterstallen werden aangezuiverd.

Wordt u als eigenaar-verhuurder geconfronteerd met nalatigheid vanwege de huurder, dan kan u ons steeds contacteren voor verdere bespreking, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be  dan wel telefonisch op nummer +32 16 30 14 40.