Opgelet (ver)huurder: sinds 1 ...

Opgelet (ver)huurder: sinds 1 januari 2019 heel wat nieuwe regels

Voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet.

Let wel, voor huurovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2019 blijft de federale huurwet gelden.

Wat verandert er zoal?

  • Nieuwe huurders zullen vanaf 1 januari drie maanden huurwaarborg dienen te betalen. Onder de oude wetgeving was deze waarborg nog twee maanden.
  • De huurovereenkomst dient schriftelijk te worden opgemaakt. Weigert de verhuurder dit op te maken, kan hij via gerechtelijke weg hiertoe gedwongen worden.
  • Onder de oude wetgeving waren huurovereenkomsten van korte duur ( <3 jaar) in principe niet opzegbaar. Onder de nieuwe wetgeving wordt een specifieke opzegmodaliteit voor deze overeenkomsten ingebouwd. Je betaalt als huurder dan een vergoeding van anderhalve, één of een halve maand. De verhuurder mag een huurovereenkomst van korte duur dan weer niet opzeggen!
  • Bij het vroegtijdig stopzetten van een huurcontract van negen jaar, bedraagt de opzegtermijn drie maanden. Daarnaast moet de huurder een vergoeding betalen van drie, twee of één maand huishuur. De verhuurder kan het contract de eerste drie jaar enkel opzeggen voor eigen gebruik. Na de eerste drie jaar kan de verhuurder op ieder ogenblik het huurcontract opzeggen wegens renovatiewerken.
  • ….

Zorg er dus voor dat u afdoende geïnformeerde bent alvorens u een huurovereenkomst opstelt dan wel aangaat.
Heeft u vragen inzake uw huurovereenkomst? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zorgen ervoor dat u weet wat u tekent, zowel in de hoedanigheid van huurder als in de hoedanigheid van verhuurder.

Bron: Decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan